พระเครื่องคเณศร โทร. 08 1425 6328, 08 7812 3583
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ
พระเครื่อง,จองพระเครื่อง,พระใหม่ยอดนิยม

รายการสั่งจอง

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 08 1425 6328, 08 7812 3583

รายการสั่งจอง

หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง จ.พัทลุง รุ่นสรงน้ำ57 สั่งจองได้แล้วครับ หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง จ.พัทลุง รุ่นสรงน้ำ57 สั่งจองได้แล้วครับ
หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง จ.พัทลุง"รุ่นสรงน้ำ57" สั่งจองได้แล้วครับ

หลวงปู่จันทร์หอม สุภาทโร วัดบุ่งขี้เหล็ก อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี รุ่นมหามงคล98 สั่งจอง หลวงปู่จันทร์หอม สุภาทโร วัดบุ่งขี้เหล็ก อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี รุ่นมหามงคล98 สั่งจอง
หลวงปู่จันทร์หอม สุภาทโร วัดบุ่งขี้เหล็ก อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี"รุ่นมหามงคล98"สั่งจอง

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มหาบารมี สั่งจองครับ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มหาบารมี สั่งจองครับ
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา"มหาบารมี" สั่งจองครับ

หลวงปู่สุภัทธุ์ ปุญฺญาคโม วัดป่าธรรมวิเวก อ.ชลบท จ.ขอยแก่น เหรียญมหาเศรษฐีรุ่น สั่งจอง หลวงปู่สุภัทธุ์ ปุญฺญาคโม วัดป่าธรรมวิเวก อ.ชลบท จ.ขอยแก่น เหรียญมหาเศรษฐีรุ่น สั่งจอง
หลวงปู่สุภัทธุ์ ปุญฺญาคโม วัดป่าธรรมวิเวก อ.ชลบท จ.ขอยแก่น"เหรียญมหาเศรษฐีรุ่น"สั่งจอง

กุมารทองดูดรกเสกโดยหลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม-ขุนแผน ออกวัดใหม่กรุทุ้มล้ม มีนบุรี กทม สั่งจอง กุมารทองดูดรกเสกโดยหลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม-ขุนแผน ออกวัดใหม่กรุทุ้มล้ม มีนบุรี กทม สั่งจอง
กุมารทองดูดรกเสกโดยหลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม-ขุนแผน ออกวัดใหม่กรุทุ้มล้ม มีนบุรี กทม สั่งจองครับ

หลวงพ่อลาภ วัดเขากอบ จ.ตรัง รุ่นเสาร์5มหาเศรษฐี สั่งจอง หลวงพ่อลาภ วัดเขากอบ จ.ตรัง รุ่นเสาร์5มหาเศรษฐี สั่งจอง
หลวงพ่อลาภ วัดเขากอบ จ.ตรัง"รุ่นเสาร์5มหาเศรษฐี" สั่งจอง

หลวงพ่อชวน กตฺตปญฺโญ วัดเขาแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง กุมารทองรุ่นพาร่ำรวย สั่งจองครับ หลวงพ่อชวน กตฺตปญฺโญ วัดเขาแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง กุมารทองรุ่นพาร่ำรวย สั่งจองครับ
หลวงพ่อชวน กตฺตปญฺโญ วัดเขาแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง"กุมารทองรุ่นพาร่ำรวย" สั่งจองครับ

พระอาจารย์อุทัย อุทโย วัดวิหารสูง จ.พัทลุง รุ่นที่ระลึกครบ 4 รอบ (ปู่พญานาคราช) สั่งจอง พระอาจารย์อุทัย อุทโย วัดวิหารสูง จ.พัทลุง รุ่นที่ระลึกครบ 4 รอบ (ปู่พญานาคราช) สั่งจอง
พระอาจารย์อุทัย อุทโย วัดวิหารสูง จ.พัทลุง"รุ่นที่ระลึกครบ 4 รอบ"(ปู่พญานาคราช) สั่งจอง

พระเหนือพรหม รุ่นพรหมเหนือโลก เสกโดย หลวงพ่อชาญ หลวงพ่อฟู หลวงพ่อสิน เปิดสั่งจองครับ พระเหนือพรหม รุ่นพรหมเหนือโลก เสกโดย หลวงพ่อชาญ หลวงพ่อฟู หลวงพ่อสิน เปิดสั่งจองครับ
พระเหนือพรหม"รุ่นพรหมเหนือโลก"เสกโดย หลวงพ่อชาญ หลวงพ่อฟู หลวงพ่อสิน เปิดสั่งจองครับ

หลวงปู่เกลี้ยง เตชธมฺโม วัดโนเกด รุ่นเศรษฐีศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ หลวงปู่เกลี้ยง เตชธมฺโม วัดโนเกด รุ่นเศรษฐีศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
หลวงปู่เกลี้ยง เตชธมฺโม วัดโนเกด"รุ่นเศรษฐีศรีสะเกษ" จ.ศรีสะเกษ สั่งจองได้แล้วครับ บางรายการยอดน้อยโทรสอบถามด่วน

หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา รุ่น สมปราถนา (เหรียญมังกรคู่และเหรียญหล่อโบ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา รุ่น สมปราถนา (เหรียญมังกรคู่และเหรียญหล่อโบ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา"รุ่น สมปราถนา"(เหรียญมังกรคู่และเหรียญหล่อโบราณ) สั่งจอง

พระกริ่งนเรศวร รุ่น430ปี ประกาศอิสรภาพ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระกริ่งนเรศวร รุ่น430ปี ประกาศอิสรภาพ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
พระกริ่งนเรศวร"รุ่น430ปี ประกาศอิสรภาพ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จัดสร้างโดยมูลนิธิและชมรมพทธศิลป์นเรศวร พิษณุโลก สั่งจองครับ

หลวงปู่เกลี้ยง วัดเนินสุทธาวาส รุ่นที่ระลึกอายุ97 จ.ชลบุรี สั่งจองครับ หลวงปู่เกลี้ยง วัดเนินสุทธาวาส รุ่นที่ระลึกอายุ97 จ.ชลบุรี สั่งจองครับ
หลวงปู่เกลี้ยง วัดเนินสุทธาวาส"รุ่นที่ระลึกอายุ97" จ.ชลบุรี สั่งจองครับ

พระครูสมุหฺพินิต ปัญญาสาโร(พระอาจารย์ตี๋เล็ก) สำนักปฎิบัติธรรม เขาสุนะโมโล เปิดสั่งจองครั พระครูสมุหฺพินิต ปัญญาสาโร(พระอาจารย์ตี๋เล็ก) สำนักปฎิบัติธรรม เขาสุนะโมโล เปิดสั่งจองครั
พระครูสมุหฺพินิต ปัญญาสาโร(พระอาจารย์ตี๋เล็ก) สำนักปฎิบัติธรรม เขาสุนะโมโล เปิดสั่งจองครับ

พระอาจารย์อุดมทรัพย์ สิริคุตโต(จ่อย)(ศิษเอกหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ) จ.สระแก้ว รุ่นอุดมทรัพย์ พระอาจารย์อุดมทรัพย์ สิริคุตโต(จ่อย)(ศิษเอกหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ) จ.สระแก้ว รุ่นอุดมทรัพย์
พระอาจารย์อุดมทรัพย์ สิริคุตโต(จ่อย)(ศิษเอกหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ) จ.สระแก้ว รุ่นอุดมทรัพย์ สั่งจองครับ

หลวงพ่อทองพูสิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ รุ่นมหาเศรษฐี สั่งจองครับ หลวงพ่อทองพูสิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ รุ่นมหาเศรษฐี สั่งจองครับ
หลวงพ่อทองพูสิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ"รุ่นมหาเศรษฐี"สั่งจองครับ

หลงพ่อทวด รุ่น432ปีชาตกาล ศาลหลักเมือปัตตานี สั่งจองครับ มีจำนวนจำกัดโทรสอบถามก่อนสั่งจอง หลงพ่อทวด รุ่น432ปีชาตกาล ศาลหลักเมือปัตตานี สั่งจองครับ มีจำนวนจำกัดโทรสอบถามก่อนสั่งจอง
หลงพ่อทวดรุ่น432ปีชาตกาล ศาลหลักเมือปัตตานี สั่งจองครับ มีจำนวนจำกัดโทรสอบถามก่อนสั่งจองนะครับ

หลวงปู่ฟู วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา  รุ่นเมตตาบารมี  สั่งจองครับ หลวงปู่ฟู วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา รุ่นเมตตาบารมี สั่งจองครับ
หลวงปู่ฟู วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา " รุ่นเมตตาบารมี "

หลวงปู่แขก ปภาโส วัดสุนทรประดิษฐ์ จ.พิษณุโลก รุ่นมหาลาภปลดหนี้ สั่งจองครับ หลวงปู่แขก ปภาโส วัดสุนทรประดิษฐ์ จ.พิษณุโลก รุ่นมหาลาภปลดหนี้ สั่งจองครับ
หลวงปู่แขก ปภาโส วัดสุนทรประดิษฐ์ จ.พิษณุโลก"รุ่นมหาลาภปลดหนี้" สั่งจองครับ

หลวงพ่อเกิด วัดเขาดิน จ.ชัยนาท รุ่นรวย เฮง ดี (เหรียญหล่อหลวงปู่เกิด ร.ศ.233) หลวงพ่อเกิด วัดเขาดิน จ.ชัยนาท รุ่นรวย เฮง ดี (เหรียญหล่อหลวงปู่เกิด ร.ศ.233)
หลวงพ่อเกิด วัดเขาดิน จ.ชัยนาท"รุ่นรวย เฮง ดี"(เหรียญหล่อหลวงปู่เกิด ร.ศ.233)

หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่หน้าตัก 9 เมตร ประดิษฐาน ณ พุทธมณฑล สงขลา สั่งจองครับ หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่หน้าตัก 9 เมตร ประดิษฐาน ณ พุทธมณฑล สงขลา สั่งจองครับ
หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่หน้าตัก 9 เมตร ประดิษฐาน ณ พุทธมณฑล สงขลา สั่งจองครับ

พ่อท่านตุด จนฺทวโส ที่พักสงฆ์หารคอกช้าง อ.รัฐภูมิ จ.สงขลา รุนกุมารทองมหาลาภบุญค้ม สั่งจอง พ่อท่านตุด จนฺทวโส ที่พักสงฆ์หารคอกช้าง อ.รัฐภูมิ จ.สงขลา รุนกุมารทองมหาลาภบุญค้ม สั่งจอง
พ่อท่านตุด จนฺทวโส ที่พักสงฆ์หารคอกช้าง อ.รัฐภูมิ จ.สงขลา"รุนกุมารทองมหาลาภบุญค้ม" สั่งจอง

พระพุทธโสธร รุ่น12นักษัตร ที่ระลึกในวาระ 121 ปี โรงเรียนเบญจมราชรังสษฎ์ จ.ฉะเชิงเทรา สั่งจอง พระพุทธโสธร รุ่น12นักษัตร ที่ระลึกในวาระ 121 ปี โรงเรียนเบญจมราชรังสษฎ์ จ.ฉะเชิงเทรา สั่งจอง
สร้างโดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญมราชรังสฤษฎ์ ผลิตโดย บริษัทแพรนด้าจิวเวลรีจำกัด

หลวงพ่อเขียว วัดห้วยเงาะ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี รุ่นแรก เหรียญหล่อ ร.ศ.มหาลาภ มหาเศรษฐี หลวงพ่อเขียว วัดห้วยเงาะ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี รุ่นแรก เหรียญหล่อ ร.ศ.มหาลาภ มหาเศรษฐี
หลวงพ่อเขียว วัดห้วยเงาะ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี"รุ่นแรก"เหรียญหล่อ ร.ศ.มหาลาภ มหาเศรษฐี" สั่งจองครับ

หลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี รุ่น มหามงคล สั่งจอง หลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี รุ่น มหามงคล สั่งจอง
หลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี "รุ่น มหามงคล" สั่งจอง

หลวงปู่ชาญ วัดบางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ รุ่นเจริญพร สั่งจอง หลวงปู่ชาญ วัดบางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ รุ่นเจริญพร สั่งจอง
หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ"รุ่นเจริญพร" สั่งจอง

สมเด็จพระพุฒจารย์(โต พฺรหมฺร์สี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพ รุ่นชินบัญชรมหาจักรพ สมเด็จพระพุฒจารย์(โต พฺรหมฺร์สี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพ รุ่นชินบัญชรมหาจักรพ
สมเด็จพระพุฒจารย์(โต พฺรหมฺร์สี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพ"รุ่นชินบัญชรมหาจักรพรรดิ์" สั่งจองครับ

ท้าวเวสสุวรรณ ปลุกเสกโดย หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร ท้าวเวสสุวรรณ ปลุกเสกโดย หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร
ท้าวเวสสุวรรณ ปลุกเสกโดย หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร และเกจิอาจารย์ภาคตะวันออก วัดวังหินเขาชะเอม จ.ฉะเชิงเทรา

หลวงพ่อคง วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม เจ้าสัวรับทรพย์ สั่งจองครับ หลวงพ่อคง วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม เจ้าสัวรับทรพย์ สั่งจองครับ
หลวงพ่อคง วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม"เจ้าสัวรับทรพย์" สั่งจองครับ

หลวงพ่อล้อม วัดดอนกระสัง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา พ่อขุนแผนอุ้มนางวันทอง สั่งจองครับ หลวงพ่อล้อม วัดดอนกระสัง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา พ่อขุนแผนอุ้มนางวันทอง สั่งจองครับ
หลวงพ่อล้อม วัดดอนกระสัง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา"พ่อขุนแผนอุ้มนางวันทอง"สั่งจองครับ ปิดจอง 10 มกราคม 2557

พ่อท่านท้วง สำนักสงฆ์คลองแคว อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช รุ่นวาจาสิทธิ์ 89 ปี สั่งจองครับ พ่อท่านท้วง สำนักสงฆ์คลองแคว อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช รุ่นวาจาสิทธิ์ 89 ปี สั่งจองครับ
พ่อท่านท้วง สำนักสงฆ์คลองแคว อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช"รุ่นวาจาสิทธิ์ 89 ปี" สั่งจองครับ

พระอาจารย์แดง โอภาโส วัดไร่บางตวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี รุ่น ร.ศ.๒๓๓ สั่งจองครับครับ พระอาจารย์แดง โอภาโส วัดไร่บางตวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี รุ่น ร.ศ.๒๓๓ สั่งจองครับครับ
พระอาจารย์แดง โอภาโส วัดไร่บางตวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี"รุ่น ร.ศ.๒๓๓"สั่งจองครับครับ

หลวงปู่ทวด วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช รุ่นโคตรเศรษฐี สั่งจองครับ หลวงปู่ทวด วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช รุ่นโคตรเศรษฐี สั่งจองครับ
หลวงปู่ทวด วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช"รุ่นโคตรเศรษฐี"สั่งจองครับ