รายการในหมวดรายการสั่งจอง

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่และวัตถุมงคล
โทร.062 939 4462, 081 425 6328


สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) การจัดสร้างครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบ 40 ปี วัดไชโยวรวิหาร (เกษไชโย) จ.อ่างทอง รุ่น #เจริญพร (8ทิศ) เปิดจองครับ

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) การจัดสร้างครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบ 40 ปี วัดไชโยวรวิหาร (เกษไชโย) จ.อ่างทอง รุ่น #เจริญพร (8ทิศ) เปิดจองครับ

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) การจัดสร้างครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบ 40 ปี วัดไชโยวรวิหาร (เกษไชโย) จ.อ่างทอง รุ่น #เจริญพร (8ทิศ) เปิดจองครับ

#พระบูชาองค์พ่อท่านโต
รับชมองค์ท่านยังคงไปพลางๆ ก่อนห้ามว่าสวยสมศักดิ์ศรีและเป็นที่รวบรวมกิจกรรม
ย้อนรำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ ครบรอบ 234 ปีชาตกาล
สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
การระลึกถึงครั้ง ตลอดเวลา 40 ปี
วัดไชโยวรการ (เกษไชโย) จ.อ่างทอง 
รุ่น #เจริญพร (8 ทิศ) 
🚩วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อระดมทุนทรัพย์สร้างเพื่อรำลึกถึงท่านพุทธทาส (โต พรหมรังสี)
 2. เพื่อ เป็นสิริมงคล กองทุนบูรณะเสนาสนะ วัดไชโยวรแวร์
✅ เปิดสั่งจองตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 66 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 66 
🔰 โปรดสั่งจองศูนย์พระเครื่องคเณศร
💠 วัดเกษไชโยผู้ติดตาม
💠 “เอก เมืองเหนือ” ผู้แกะบล็อกและควบคุมการผลิต
#สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) # 234
ปีชาตกาล

📲062-939-4462
081-425-6328
ดูผ่านเว็บไซร์เว็บ 
พระเครื่องคเณศร 
www.kanesorn.com
🆔 ลาย https://lin.ee/xqRXHM1
‼️งดส่งข้อความทางอินบล็อกนะครับ
👉 อินบล๊อกค้างๆเปิดไม่ได้ครับ(เฉพาะในเฟสบุ๊ค)กรุณาแอดลายเท่านั้นครับ ‼️‼️‼️

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) การจัดสร้างครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบ 40 ปี วัดไชโยวรวิหาร (เกษไชโย) จ.อ่างทอง รุ่น #เจริญพร (8ทิศ) เปิดจองครับ

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) การจัดสร้างครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบ 40 ปี วัดไชโยวรวิหาร (เกษไชโย) จ.อ่างทอง รุ่น #เจริญพร (8ทิศ) เปิดจองครับ

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) การจัดสร้างครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบ 40 ปี วัดไชโยวรวิหาร (เกษไชโย) จ.อ่างทอง รุ่น #เจริญพร (8ทิศ) เปิดจองครับ

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) การจัดสร้างครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบ 40 ปี วัดไชโยวรวิหาร (เกษไชโย) จ.อ่างทอง รุ่น #เจริญพร (8ทิศ) เปิดจองครับ

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) การจัดสร้างครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบ 40 ปี วัดไชโยวรวิหาร (เกษไชโย) จ.อ่างทอง รุ่น #เจริญพร (8ทิศ) เปิดจองครับ

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) การจัดสร้างครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบ 40 ปี วัดไชโยวรวิหาร (เกษไชโย) จ.อ่างทอง รุ่น #เจริญพร (8ทิศ) เปิดจองครับ

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) การจัดสร้างครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบ 40 ปี วัดไชโยวรวิหาร (เกษไชโย) จ.อ่างทอง รุ่น #เจริญพร (8ทิศ) เปิดจองครับ

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) การจัดสร้างครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบ 40 ปี วัดไชโยวรวิหาร (เกษไชโย) จ.อ่างทอง รุ่น #เจริญพร (8ทิศ) เปิดจองครับ

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) การจัดสร้างครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบ 40 ปี วัดไชโยวรวิหาร (เกษไชโย) จ.อ่างทอง รุ่น #เจริญพร (8ทิศ) เปิดจองครับ

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) การจัดสร้างครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบ 40 ปี วัดไชโยวรวิหาร (เกษไชโย) จ.อ่างทอง รุ่น #เจริญพร (8ทิศ) เปิดจองครับ

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) การจัดสร้างครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบ 40 ปี วัดไชโยวรวิหาร (เกษไชโย) จ.อ่างทอง รุ่น #เจริญพร (8ทิศ) เปิดจองครับ

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) การจัดสร้างครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบ 40 ปี วัดไชโยวรวิหาร (เกษไชโย) จ.อ่างทอง รุ่น #เจริญพร (8ทิศ) เปิดจองครับ

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) การจัดสร้างครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบ 40 ปี วัดไชโยวรวิหาร (เกษไชโย) จ.อ่างทอง รุ่น #เจริญพร (8ทิศ) เปิดจองครับ

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) การจัดสร้างครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบ 40 ปี วัดไชโยวรวิหาร (เกษไชโย) จ.อ่างทอง รุ่น #เจริญพร (8ทิศ) เปิดจองครับ

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) การจัดสร้างครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบ 40 ปี วัดไชโยวรวิหาร (เกษไชโย) จ.อ่างทอง รุ่น #เจริญพร (8ทิศ) เปิดจองครับ

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) การจัดสร้างครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบ 40 ปี วัดไชโยวรวิหาร (เกษไชโย) จ.อ่างทอง รุ่น #เจริญพร (8ทิศ) เปิดจองครับ

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) การจัดสร้างครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบ 40 ปี วัดไชโยวรวิหาร (เกษไชโย) จ.อ่างทอง รุ่น #เจริญพร (8ทิศ) เปิดจองครับ

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) การจัดสร้างครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบ 40 ปี วัดไชโยวรวิหาร (เกษไชโย) จ.อ่างทอง รุ่น #เจริญพร (8ทิศ) เปิดจองครับ

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) การจัดสร้างครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบ 40 ปี วัดไชโยวรวิหาร (เกษไชโย) จ.อ่างทอง รุ่น #เจริญพร (8ทิศ) เปิดจองครับ

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) การจัดสร้างครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบ 40 ปี วัดไชโยวรวิหาร (เกษไชโย) จ.อ่างทอง รุ่น #เจริญพร (8ทิศ) เปิดจองครับ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง