รายการในหมวดรายการสั่งจอง

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่และวัตถุมงคล
โทร.062 939 4462, 081 425 6328


เปิดจอง #สี่หูห้าตา #รุ่นรวยเหนือฟ้า #เทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทอง

เปิดจอง #สี่หูห้าตา #รุ่นรวยเหนือฟ้า #เทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทอง

เปิดจอง #สี่หูห้าตา #รุ่นรวยเหนือฟ้า #เทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทอง

#เปิดจอง #สี่หูห้าตา #รุ่นรวยเหนือฟ้า
#เทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทอง
เรียกทรัพย์ เสริมบารมี โชคดี ร่ำรวย สมปรารถนา
💰ค้าขายร่ำรวย 💰
💵 ขอโชค ได้โชค 💵 
🏦 ขอลาภ ได้ลาภ 🏦
จากตำนานเล่าขาน แห่งแผ่นดินล้านนา
สู่ความศรัทธา ของผู้คนทุกภาคในประเทศไทย และหลายประเทศทั่วเอเชีย
เครื่องรางที่มีความเข้มขลัง ส่งผลด้านพุทธคุณ เทวคุณ เมตตามหานิยม เสริมศิริมงคล พลิกชีวิตให้ดียิ่งขึ้น สำหรับผู้กราบไหว้บูชา
ในทางพุทธศาสนา เทพสี่หูห้าตา คือตัวแทนของหลักธรรมคำสอน 
ได้แก่ พรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) และ ศีล 5 ไม่ล่วงละเมิดข้อห้าม ตั้งใจที่จะงดเว้น ละ ห้าม
(การฆ่าสัตว์,การลักขโมย,การประพฤติผิดในกาม,การพูดเท็จ ส่อเสียด เพ้อเจ้อ และ การดื่มสุรา เครื่องดอง ของเมา)
ขนาด 1.8 x 3.2 เซนติเมตร
วัตถุมงคลมีโค้ต หมายเลข ทุกรายการ
พระครูปลัดธนภัทร ภัทรญาโณ (ครูบาภัทร) วัดธรรมชัยมงคล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
#หอพุทธาคมภัทรญาณคุณ #พระครูปลัดธนภัทร #ครูบาภัทร
#开放预订 #西胡哈塔 #鲁艾努埃法模特
#财神
富有,提升声望,好运,财富,实现愿望
💰 利润丰厚的贸易 💰
💵  好运  💵 
🏦  造化  🏦
来自兰纳土地的传说
来自泰国各地和亚洲许多国家的人们的信仰
对佛陀、天神和受欢迎程度有作用的强大护身符可以增强吉祥,使崇拜者的生活变得更好
在佛教中,西胡哈塔代表教义
即四种崇高的心境(慈爱、慈悲、慈悲喜乐、平等心)和五戒,不违反禁忌,意在克制、禁欲、禁忌
(不夺取生命,不夺取未给予或偷窃的东西,戒除性行为不端,戒除虚假言论,戒除麻醉品或有害物质)
尺寸 1.8 x 3.2 厘米
圣物每件物品都有一个代码和编号
帕拉克鲁帕拉德塔纳法特帕塔拉亚诺(克鲁巴帕特)清迈府湄登区法法柴蒙科尔寺
#普塔霍姆·帕塔拉扬坤大厅 #帕拉克鲁帕拉德塔纳法特 #克鲁巴帕特
#Open for reservation #Si Hu Ha Ta #Ruay Nuea Fah
#God of wealth
Rich, enhance prestige, good luck, wealth, wish fulfillment
💰 Lucrative trade 💰
💵 Good luck 💵 
🏦  Good fortune 🏦
From the legend of the land of Lanna
to the faith of people from all regions of Thailand and many countries throughout Asia
A powerful amulet that has an effect on Buddha, Deva, and popularity enhances auspiciousness, changing lives for the better for those who worship

In Buddhism, Si Hu Ha Ta represents the doctrine
namely the four sublime states of mind (loving-kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity) and five precepts, not violating prohibitions, intending to refrain, abstain, and forbid
(To abstain from taking life, To abstain from taking what is not given or stealing, To abstain from sexual misconduct, To abstain from false speech, and To abstain from intoxicants or harmful substances)
Size 1.8 x 3.2 cm
Sacred objects have a code and number for every item
Phrakru PaLad Thanaphat Pattarayano (Kruba Phat) Wat Dhamma Chaimongkol, Mae Taeng District, Chiang Mai Province
#Putthakhom Phattharayankhun Hall #Phrakru PaLad Thanaphat #Kruba Phat
📲062-939-4462
081-425-6328
ดูผ่านเวปไซร์ทางร้าน 
พระเครื่องคเณศร 
www.kanesorn.com
🆔 ลาย https://lin.ee/xqRXHM1
‼️งดส่งข้อความทางอินบล๊อกนะครับ
👉อินบล๊อกค้างๆเปิดไม่ได้ครับ(เฉพาะในเฟสบุ๊ค)กรุณาแอดลายเท่านั้นครับ‼️‼️‼️

เปิดจอง #สี่หูห้าตา #รุ่นรวยเหนือฟ้า #เทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทอง

เปิดจอง #สี่หูห้าตา #รุ่นรวยเหนือฟ้า #เทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทอง

เปิดจอง #สี่หูห้าตา #รุ่นรวยเหนือฟ้า #เทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทอง

เปิดจอง #สี่หูห้าตา #รุ่นรวยเหนือฟ้า #เทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทอง

เปิดจอง #สี่หูห้าตา #รุ่นรวยเหนือฟ้า #เทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทอง

เปิดจอง #สี่หูห้าตา #รุ่นรวยเหนือฟ้า #เทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทอง

เปิดจอง #สี่หูห้าตา #รุ่นรวยเหนือฟ้า #เทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทอง

เปิดจอง #สี่หูห้าตา #รุ่นรวยเหนือฟ้า #เทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทอง

เปิดจอง #สี่หูห้าตา #รุ่นรวยเหนือฟ้า #เทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทอง

เปิดจอง #สี่หูห้าตา #รุ่นรวยเหนือฟ้า #เทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทอง

เปิดจอง #สี่หูห้าตา #รุ่นรวยเหนือฟ้า #เทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทอง

เปิดจอง #สี่หูห้าตา #รุ่นรวยเหนือฟ้า #เทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทอง

เปิดจอง #สี่หูห้าตา #รุ่นรวยเหนือฟ้า #เทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทอง

เปิดจอง #สี่หูห้าตา #รุ่นรวยเหนือฟ้า #เทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทอง

เปิดจอง #สี่หูห้าตา #รุ่นรวยเหนือฟ้า #เทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทอง

เปิดจอง #สี่หูห้าตา #รุ่นรวยเหนือฟ้า #เทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทอง

เปิดจอง #สี่หูห้าตา #รุ่นรวยเหนือฟ้า #เทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทอง

เปิดจอง #สี่หูห้าตา #รุ่นรวยเหนือฟ้า #เทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทอง

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง