รายการในหมวดรายการสั่งจอง

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่และวัตถุมงคล
โทร.062 939 4462, 081 425 6328


เหรียญจตุรพิธพรชัย พิมพ์สมเด็จลุน #เสาร์๕ เปิดจองครับ

เหรียญจตุรพิธพรชัย พิมพ์สมเด็จลุน #เสาร์๕ เปิดจองครับ

เหรียญจตุรพิธพรชัย พิมพ์สมเด็จลุน #เสาร์๕ เปิดจองครับ

เหรียญจตุรพิธพรชัย พิมพ์สมเด็จลุน #เสาร์๕
📌เนื้อทองคำ ตามจอง
📌เนื้อเงิน สร้าง9 บูชา 3000
📌เนื้อนวะโลหะ สร้าง19 บูชา 999
📌เนื้อตะกั่ว สร้าง100 บูชา 300
📌เนื้อทองเหลือง สร้าง200 บูชา200
📌เนื้อทองแดงรมดำ สร้าง500 บูชา 100
#เปิดจองครับ
วัดหนองป่าแฝก เดิมเป็นวัดร้าง โยมได้นิมนต์พระครูหลอดรุ่ง พระผู้เคยอุปฐากหลวงปู่อุดม ญาณรโต หลวงปู่หนูเพชร ปัญญาวุโธ และครูบาอาจารย์หลายรูป พระครูหลอดรุ่งได้เริ่มพัฒนาวัดและสังเคราะห์วัดต่างๆเกี่ยวกับเอกสารสร้างวัดให้สมบูรณ์ และได้รับความเมตตาจากองค์หลวงปู่หนูเพชร เป็นประธานในการบูรณะศาลาในครั้งนี้ จึงมีดำริสร้างเหรียญที่ระลึกมอบให้ผู้มีศรัทธาในครั้งนี้ และได้เมตตาขออนุญาตหลวงปู่เฉย หนึ่งใน6รูปที่มีการจัดสร้างเหรียญจตุรพิธพรชัย เสาร์5 มีเหรียญครูบาอาจารย์ที่ดำรงธาตุขันธ์อยู่5รูป อีก1รูปคือหลวงปู่ใหญ่ สำเร็จลุน ผู้เป็นครูบาอาจารย์แห่งยุคที่ละสังขารแล้ว

เหรียญจตุรพิธพรชัย พิมพ์สมเด็จลุน #เสาร์๕ เปิดจองครับ

เหรียญจตุรพิธพรชัย พิมพ์สมเด็จลุน #เสาร์๕ เปิดจองครับ

เหรียญจตุรพิธพรชัย พิมพ์สมเด็จลุน #เสาร์๕ เปิดจองครับ

เหรียญจตุรพิธพรชัย พิมพ์สมเด็จลุน #เสาร์๕ เปิดจองครับ

เหรียญจตุรพิธพรชัย พิมพ์สมเด็จลุน #เสาร์๕ เปิดจองครับ

เหรียญจตุรพิธพรชัย พิมพ์สมเด็จลุน #เสาร์๕ เปิดจองครับ

เหรียญจตุรพิธพรชัย พิมพ์สมเด็จลุน #เสาร์๕ เปิดจองครับ

เหรียญจตุรพิธพรชัย พิมพ์สมเด็จลุน #เสาร์๕ เปิดจองครับ

เหรียญจตุรพิธพรชัย พิมพ์สมเด็จลุน #เสาร์๕ เปิดจองครับ

เหรียญจตุรพิธพรชัย พิมพ์สมเด็จลุน #เสาร์๕ เปิดจองครับ

เหรียญจตุรพิธพรชัย พิมพ์สมเด็จลุน #เสาร์๕ เปิดจองครับ

เหรียญจตุรพิธพรชัย พิมพ์สมเด็จลุน #เสาร์๕ เปิดจองครับ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง