รายการในหมวดรายการสั่งจอง

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่และวัตถุมงคล
โทร.062 939 4462, 081 425 6328


หลวงปู่เฉย เทวดาเหนือโลก เปิดจองครับ

หลวงปู่เฉย เทวดาเหนือโลก เปิดจองครับ

หลวงปู่เฉย เทวดาเหนือโลก เปิดจองครับ

หลวงปู่เฉย เทวดาเหนือโลก ท่านเป็นสุดยอดของพระอริยะสงฆ์ที่ทรงคุณวิเศษเป็นเลิศอย่างแท้จริง สมถะเรียบง่ายไม่ยึดติดในลาภสักการะไม่ปรากฏองค์ท่านตามสถานที่สาธารณะใดๆถือวัดปฏิบัติบริเวณกุฏิท่านเท่านั้น ปราศจากห้องน้ำ ไฟฟ้า ฝนตกน้ำท่วมท่านก็เฉยหนาวท่านก็เฉยแดดร้อนท่านก็เฉย ไม่สรงน้ำ ไม่เปล่งวาจาหากไม่มีเหตุจำเป็น ไม่ลงกุฏิหากไม่เบา ไม่รับนิมนต์ ไม่ยินดียินร้าย ไม่ปลงผม ไม่ตัดเล็บ ไม่ย้ายไปไหนแม้ฝนฟ้าจะหนักน้ำจะท่วม (โอวาทธรรมหลวงปู่เฉย) ว่าง(เฉย)ไม่หวั่นไหวไม่ว่า จะได้ลาภเสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ มีสุข มีทุกข์สรรเสริญ นินทา นี่เป็นธรรมประจำโลก จนวัตถุมงคลที่ท่านเมตตาอธิษฐานจิตให้ทุกรุ่น ล้วนแต่มีพุทธคุณเกินคำบรรยาย เป็นที่ต้องการของเหล่า ศิษย์ยานุศิษย์ ทุกคนต่างเสาะแสวงหามาสะสม และเป็นที่ต้องการอย่างมากหลวงปู่เฉย เทวดาเหนือโลก เปิดจองครับ

หลวงปู่เฉย เทวดาเหนือโลก เปิดจองครับ

หลวงปู่เฉย เทวดาเหนือโลก เปิดจองครับ

หลวงปู่เฉย เทวดาเหนือโลก เปิดจองครับ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง