รายการในหมวดรายการสั่งจอง

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่และวัตถุมงคล
โทร.062 939 4462, 081 425 6328


“พระตรัยรัตนมหายาน" หรือที่วงการพระเรียกว่า "พระนารายณ์ทรงปืn" หรือ บางท่านเรียก "แผงนารายณ์" เปิดจองครับ

“พระตรัยรัตนมหายาน" หรือที่วงการพระเรียกว่า "พระนารายณ์ทรงปืn" หรือ บางท่านเรียก "แผงนารายณ์" เปิดจองครับ

“พระตรัยรัตนมหายาน" หรือที่วงการพระเรียกว่า "พระนารายณ์ทรงปืn" หรือ บางท่านเรียก "แผงนารายณ์" เปิดจองครับ

📣เปิdจov…แล้ว
🙏“พระตรัยรัตนมหายาน" หรือที่วงการพระเรียกว่า "พระนารายณ์ทรงปืn" หรือ บางท่านเรียก "แผงนารายณ์" 
 ‼️ ของดีแต่โบราณศิลปะยุคขอมเรืองอำนาจ สมัยลพบุรี มาสู่เมืองโคราช เน้นงานพุทธศิลป์เต็มรูปแบบ
 🙏ปลุกเสกมาแล้วหลายวาระ 
      15 มิ.ย.67 หลวงปู่มหาศิลา เมตตาอธิษฐานจิต ณ ธรรมะอุทยาน จ.กาฬสินธุ์
      15 มิ.ย.67 หลวงปู่เวิน  เมตตาอธิษฐานจิต ณ วัดบูรพาโคกเครือ จ.กาฬสินธุ์
      5  ก.ค.67 หลวงพ่อสุริยันต์ เมตตาอธิษฐานจิต ณ วัดโพธิ์ศรีสะอาด  จ.กาฬสินธุ์
      6  ก.ค.67 พิธีพุทธาภิเษก ณ วัดโพธิ์ศรีสะอาด  จ.กาฬสินธุ์
     🙏วาระปิดท้าย โดยหลวงพ่อเงิน วัดบ้านอ้อ จ.นครราชสีมา  โปรดรอกำหนดการ 💥รับพระเดือน สิงหาคม 67

“พระตรัยรัตนมหายาน" หรือที่วงการพระเรียกว่า "พระนารายณ์ทรงปืn" หรือ บางท่านเรียก "แผงนารายณ์" เปิดจองครับ

“พระตรัยรัตนมหายาน" หรือที่วงการพระเรียกว่า "พระนารายณ์ทรงปืn" หรือ บางท่านเรียก "แผงนารายณ์" เปิดจองครับ

“พระตรัยรัตนมหายาน" หรือที่วงการพระเรียกว่า "พระนารายณ์ทรงปืn" หรือ บางท่านเรียก "แผงนารายณ์" เปิดจองครับ

“พระตรัยรัตนมหายาน" หรือที่วงการพระเรียกว่า "พระนารายณ์ทรงปืn" หรือ บางท่านเรียก "แผงนารายณ์" เปิดจองครับ

“พระตรัยรัตนมหายาน" หรือที่วงการพระเรียกว่า "พระนารายณ์ทรงปืn" หรือ บางท่านเรียก "แผงนารายณ์" เปิดจองครับ

“พระตรัยรัตนมหายาน" หรือที่วงการพระเรียกว่า "พระนารายณ์ทรงปืn" หรือ บางท่านเรียก "แผงนารายณ์" เปิดจองครับ

“พระตรัยรัตนมหายาน" หรือที่วงการพระเรียกว่า "พระนารายณ์ทรงปืn" หรือ บางท่านเรียก "แผงนารายณ์" เปิดจองครับ

“พระตรัยรัตนมหายาน" หรือที่วงการพระเรียกว่า "พระนารายณ์ทรงปืn" หรือ บางท่านเรียก "แผงนารายณ์" เปิดจองครับ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง