รายการในหมวดรายการสั่งจอง

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่และวัตถุมงคล
โทร.062 939 4462, 081 425 6328


เหรียญพระพรหมข้าวหลามตัดรุ่น เหนือดวง วัดโพธิ์ศรีสะอาด เปิดจอง

เหรียญพระพรหมข้าวหลามตัดรุ่น เหนือดวง วัดโพธิ์ศรีสะอาด  เปิดจอง

เหรียญพระพรหมข้าวหลามตัดรุ่น เหนือดวง วัดโพธิ์ศรีสะอาด เปิดจอง

เหรียญพระพรหมข้าวหลามตัดรุ่น เหนือดวง วัดโพธิ์ศรีสะอาด 
🔊วาระ พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลวัดโพธิ์ศรีสะอาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 3 วัน 3 วาระใหญ่ 🙏🙏
🕰วันพฤหัสบดี 4 กรกฎาคมพ.ศ ๒๕๖๗ พระราชวัชรธรรมโสภณ (หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท) วัดพระธาตุหมื่นหิน จ.กาฬสินธุ์ หลวงปู่อุดมทรัพย์วัดเวฬุวันธรรมารามจ.ศรีสะเกษ พระครูสุชาน โพธิคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสะอาด เมตตา รับอาราธนานิมนต์ นั่งปกอธิษฐานจิตวัตถุมงคล ณ ธรรมอุทยานจังหวัดกาฬสินธุ์
🕰วันศุกร์  ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
พระวชิรญาณวิศิษฏ์ วิ.(พระอาจารย์สุริยันต์โฆสปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) จังหวัดมหาสารคาม  เมตตา รับอารธนานิมนต์ นั่งปรกอธิฐานจิตวัตถุมงคล ณ วัดโพธิ์ศรีสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
🕰 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๖๗ พิธีปลุกเสกวาระ
ใหญ่รวมเกจิ14เกจิ วัตถุมงคลวัดโพธิ์ศรีสะอาดและวัตถุมงคลหลายเกจิคณาจารย์ ที่วัดโพธิ์ศรีสะอาดจังหวัดกาฬสินธุ์ รออัพเดท รูปพิธีที่หน้าเพจ วัดโพธิ์ศรีสะอาด

เหรียญพระพรหมข้าวหลามตัดรุ่น เหนือดวง วัดโพธิ์ศรีสะอาด  เปิดจอง

เหรียญพระพรหมข้าวหลามตัดรุ่น เหนือดวง วัดโพธิ์ศรีสะอาด เปิดจอง

เหรียญพระพรหมข้าวหลามตัดรุ่น เหนือดวง วัดโพธิ์ศรีสะอาด  เปิดจอง

เหรียญพระพรหมข้าวหลามตัดรุ่น เหนือดวง วัดโพธิ์ศรีสะอาด เปิดจอง

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง